LIEFDESBRIEVEN

Voor al mijn vrienden, relaties, klanten en anderen die mijn artikelen met regelmaat lezen.

Waarom dit artikel? Gewoon, omdat we binnen de klantgerichtheid die wij allen dienen te betrachten een ander mens een warm hart toe kunnen dragen.
In alle omstandigheden.

Hart - love - iStock_000009494653Medium

Ik ben op dit item gekomen omdat velen onder ons merken dat de stress in het bedrijfsleven is toegenomen.
De lontjes zijn vaak heel kort geworden en men neemt het niet zo nauw met het nakomen van afspraken.

De frustratie van de achter ons liggende economische ontwikkeling of beter gezegd ‘verwikkeling’ heeft een negatieve spiraal veroorzaakt. Is dat blijvend? Geen idee.
Maar iedereen kijkt elkaar aan, iedereen wacht op elkaar en iedereen kijkt de kat uit de bekende boom die mede daardoor vaak niet in bloei wil komen.

Positief denken en acteren

Innovatie, inspiratie, duurzaamheid, verantwoord ondernemen. Zo kunnen we er nog wel een aantal kreten tegenaan gooien.
Maar het enige medicijn dat een verlichting in de pijn kan brengen, is positief denken en vooral acteren.

Steeds blijven ontwikkelen, nieuwe ideeën ten uitvoer brengen en laat je vooral niet beïnvloeden door negatieve krachten die de zon toch nooit zien schijnen.

Dwars tegen de stroom in

Menigeen verklaarde mij destijds ook voor gek om in de tijd van de crises toch een salescongres te organiseren. De tijd was niet gunstig met betrekking tot sponsoren. Absoluut waar!
En men was ook niet bereid om geld uit te geven aan dit soort evenementen. Absoluut waar!

Maar als ik alles rationeel zou hebben benaderd, dan was er toen zeker geen evenement meer gekomen.
Dan had ik mij aangesloten in de rij van huilende en afwachtende ondernemers.
Maar ondernemen is nu eenmaal risico nemen, vaak afgaan op je buikgevoel en een beslissing nemen.
Dwars tegen de stroom in. Want dan gebeurt er tenminste wat.

Nederland zat toen op een dood spoor, Nederland lag half in coma, althans zo leek het en velen gingen daarin mee.

Ook mijn ‘Management Coach Tables’ en nu ook de ‘Tafel van Sales’ bijeenkomsten blijken nog steeds een succesvolle formule te zijn.

Entertainment

Laat je dus verleiden tot mijn liefdesbrief.
Stroop de mouwen op, ga op pad, bedenk nieuwe dingen en doe vooral aan ‘verkoop’.
Kom je kantoor uit, achter de spreadsheet vandaan!
Blijf steeds je hoofd stoten en accepteer de teleurstellingen, maar ga vooral door!
Alleen diehards zullen overwinnen in alle omstandigheden

Respecteer daarom alle relaties in je omgeving, geef ze aandacht, toon begrip, help daar waar mogelijk en je zult zien dat een en ander zich later weer terugbetaalt.

Het stemt mij blij om op deze wijze altijd weer iets voor huidige en toekomstige relaties te kunnen doen.
Klanten en relaties onderhouden vergt nu eenmaal ‘entertainment’. Op iedere wijze.
Sales is entertainment. Marketing is entertainment. Relatiebeheer is entertainment.

Liefdesbrief

En zoals Prof. Erik Van Vooren altijd naar voren brengt: ‘We can work it out’. 
Wat kunnen we nog steeds heel veel leren van The Beatles.
‘All you need is love’ is meer dan een simpele song.

Klantliefde gaat nu eenmaal vóór op ‘productliefde’ en dat is als sinds de Middeleeuwen het geval.

Degene die dat snapt begrijpt dat er zonder ‘verkoop’ nooit en te nimmer iets tot stand zal komen!
Iedereen verkoopt iedere dag zichzelf aan een ander, ongeacht wat men in de maatschappij doet.
De cruciale vraag is alleen: Hoe kom je over?

Stuur dus met regelmaat een liefdesbrief naar je relaties.

En… heb nooit spijt van hetgeen je hebt besloten. Gewoon doen!
Er is toch niemand in de hele wereld die bewust een verkeerde beslissing neemt?

Handtekening Herman Meijer -blauw

http://www.oravi.nl