Kiezen – kieskeurig – kiespijn

Keuzes maken! Al vanaf onze geboorte wordt een ieder geconfronteerd met het maken van keuzes. Als je als klein kind ook maar even kunt praten vraagt de omgeving al: “Wat wil je later worden?” Piloot, brandweerman, verpleegster.
Ons hele leven bestaat vanaf dat moment uit keuzes maken.

splitting road with blank road signs

Na de basisschool maak je een keuze met betrekking tot vervolgopleiding op middelbaar of hoger onderwijs. Techniek, taalkundig of administratief. Vervolgens maken we keuzes in samenlevingspatronen. Keuze voor een man, vrouw, vriend, vriendin en wel of geen kinderen. Woonomgeving en locaties, het kiezen voor een beroep of richting van levensstijl.

Velen moeten kiezen welke nationaliteit in hun paspoort moet komen. Kortom keuzes maken is aan de orde van de dag. En het gaat door tot het eind van ons leven want dan moet gekozen worden voor begraven of crematie. Kiezen, men komt er nooit omheen. We hebben onlangs de verkiezingen voor de 2e Kamer weer achter de rug met daarna de nodige formatiegesprekken, ofwel keuzes maken voor een coalitie. Over enige tijd gebruiken wij het rode potlood weer voor de Gemeenteraadsverkiezingen, enzovoort.

Stemmen, kiezen, beslissingen nemen
Uw stem geldt, wordt er dan geroepen, uw stem telt mee. De vraag is alleen waarmee? Op wie hebt u gestemd en waarom? Wat is de reden van uw keus geweest en is die keus dan ook vanuit het verstand gedaan of was het toch weer het onderbuik gevoel?
Kunnen we afgaan op stemadviezen, stemwijzers en al die polls, verwachtingen en andere prullaria? Heel moeilijk. Hoe vaak is al gebleken dat men daar behoorlijk naast zat. Kunnen we het eigenlijk wel voorspellen? Naar mijn idee niet. Denk maar aan de diverse recessies en economische ontwikkelingen. Niemand die het weet.
We zijn zelfs al niet meer in staat om het weer adequaat te voorspellen, zelfs niet met de meest geavanceerde apparatuur. Heel vroeger was er een legendarische meneer Pelleboer. Die zat in een schuurtje achter zijn huis met een windmolentje, een barometer en een simpele luchtvochtigheidsmeter en bracht via de tv zijn boodschap over. Verbazingwekkend dat hij het meestal wel bij het rechte eind had.
Je kon daar redelijk op vertrouwen. Ervaring, intuïtie en onderbuikgevoel waren onder andere doorslaggevende factoren voor hem.
De indianen keken vroeger alleen maar naar de stand van de zon, de vormgeving van de wolken en zij wisten hoe laat het was en wat er ging komen.
Jaren geleden voorspelden de olifanten en andere diersoorten al dat er een tsunami op komst was en vluchtten zij naar hoger gelegen gebieden. Zij hadden gelijk.

Deskundigen en helderzienden?
In het bedrijfsleven is het niet anders. Iedere dag moeten ondernemers, managers, functionarissen, dus mensen, hun beslissingen nemen en keuzes maken.
Op basis waarvan? Kille cijfers, trends en spreadsheet uitkomsten? Afgaan op het leger van zogenaamde deskundigen die altijd en overal weer opstaan? Er hoeft maar iets in de wereld te gebeuren of de experts komen van alle kanten aangevlogen en landen op de stoelen voor de tv-camera’s. Doe er vooral uw voordeel mee.

Nee, niemand die het echt weet, behalve zij die achteraf gelijk bleken te hebben.

Inzicht, visionairs of helderzienden? Ik geloof daar helemaal niets van.
Persoonlijk geloof ik alleen in de overtuiging die ieder mens bij zichzelf moet zoeken. Eigen ervaring, wens, idee en proactief handelen.
Beslissingen nemen en niet afwachten wat anderen vinden en doen.
Eigen onderbuikgevoel achterna gaan en dienovereenkomstig handelen.
Het blijft mijn inziens de beste methode.
Links of rechts, recht of krom, ieder geeft daar zijn eigen invulling aan.
Er zijn meestal net zoveel voor- als tegenstanders van genomen beslissingen.
Who is right and who is wrong? Zegt u het maar.

Kiezen uit twee kwaden
Ondernemers en managers moeten altijd keuzes maken en vaak kiezen uit twee kwaden.
C’est la vie.
Neem uw beslissing vanuit uw eigen onderbuikgevoel, gebruik daarbij uw ervaring en intuïtie. Maak de keuze met passie en doorzettingsvermogen, wees ook kieskeurig en preventief. Niemand neemt toch ‘bewust’ vooraf een verkeerde beslissing.

Kies vanuit uw eigen kracht zowel als persoon als vanuit uw onderneming.
Dat voorkomt heel vaak een slopende kiespijn.

Handtekening Herman Meijer -blauw
http://www.oravi.nl