Ontwikkelen en trainen van de verkoopspieren

Training is in feite het met regelmaat controleren, bijhouden en verhogen van een bereikt niveau. We zien dat vooral in de sportsector als een must om te kunnen blijven presteren. Als wij de sport als voorbeeld nemen, weten wij ogenblikkelijk dat iedere prestatie slechts tijdelijk roem en bekendheid geeft en altijd weer door anderen zal worden verbeterd.

Gewichtheffen - iStock_000003205719Small

Hardlopen, hoogspringen, schaatsen, wielrennen, noem maar op, altijd zal een neergezette prestatie worden verbeterd of zal men trachten deze te verbeteren. Het bezig zijn met doelbewust presteren is training en dat heeft iedereen die zijn verworven kennis en vaardigheden wil behouden en vergroten absoluut nodig. Van hoog tot laag, in iedere sport, in elk beroep.
Ook de groten onder ons, de talenten, de perfectionisten, zullen moeten blijven trainen om op niveau te blijven.
Johan Cruyff, een van ’s werelds grootste voetbaltalenten ooit, moest iedere dag trainen om goed te blijven. De gewichtheffer, de hoogspringer, enzovoort, zij kunnen het zich niet veroorloven om na gedane prestatie gas terug te nemen, want anderen zullen hun plaats innemen.

Daarom moeten vakmensen met liefde voor hun vak een gedegen kennis vergaren, toepassen, bijhouden en verbeteren. Training om in geestelijke, lichamelijke en technische conditie te blijven. Dat moeten wij niet met regelmaat doen, maar dagelijks!

In vergelijking met de sport is ook in het verkoopvak het scoren van punten belangrijk. Om te winnen van je tegenstander zal je op zijn minst meer punten moeten behalen dan deze heeft gescoord. Ook in de verkoop is de doelstelling uiteindelijk de ‘winst’.
Het meest tot de verbeelding sprekend voorbeeld is het schaakspel.
Twee spelers die om beurten een zet doen om uiteindelijk de ander schaakmat te krijgen. De verkoper zal er voor moeten zorgen, dat hij zelf nimmer ‘schaakmat’ komt te staan.
Hij zal dus op iedere zet van de tegenstander (lees = gesprekspartner/inkoper) een antwoord moeten hebben, een tegenzet doen en vooruit denken. Hij zal de techniek van het verkoopschaakspel moeten beheersen en toepassen. Hij zal daarom dagelijks moeten trainen en steeds nieuwe ‘zetten’ dienen uit te denken.

Schaakmat
Veel verkopers gaan helaas al in een vroegtijdig stadium van een gesprek onderuit omdat zij de val, die uitgezet werd door hun tegenspeler niet hebben voorzien. Zij gaan ‘schaakmat’ op een wel vaak zeer eenvoudige manier.

Bekijk eens de volgende  groep van ‘50’
Allemaal stuk voor stuk tegenzetten van de gesprekspartner.
Allemaal met als doelstelling de verkoper onderuit te halen en schaakmat te zetten.
En dat dateert al vanaf de middeleeuwen. Het is nog nooit anders geweest.

De groep van 50

Zolang een verkoper niet direct en automatisch een juiste techniek kan toepassen op deze groep van 50 bezwaren en tegenwerpingen, zal hij moeten blijven trainen om steeds een volgende zet te kunnen doen.
Hij zal steeds een keer meer moeten scoren dan zijn tegenstander.
Alleen training en regelmatige bijsturing stelt hem in staat om een goede en gewaardeerde ‘verkoper’ te worden en te blijven.

De ideale verkoper is nog nooit geboren en zal ook nooit geboren worden!
Training is het ontwikkelen van de verkoopspieren.

Veel succes.

Handtekening Herman Meijer -blauw

http://www.oravi.nl