Haalt het loondienstverband het jaar 2030?

Foto Art. HM (1)

Een cruciale vraag…
… in deze toch wel onzekere tijden. Het oude vertrouwde  veiligheids- en zekerheidsgevoel ligt toch wel definitief achter ons? De van oudsher ingebakken elementen, zoals AOW, pensioenvoorziening, oudedagsreserve en vooral de zorgverzekering en al dit soort zaken, hebben de tand des tijds niet meer doorstaan.

De veranderde maatschappij, de steeds snellere ontwikkeling zowel op humaan en technologisch gebied, leggen steeds vaker een bom onder de traditionele normen, waarden en gedragspatronen. ‘De tijd van weleer, doet thans erg veel zeer.’ Niets blijft zoals het was. En dat is in feite heel normaal. De economische omstandigheden vragen door de jaren heen steeds weer opnieuw om aanpassing en creatieve alternatieven.
Meegaan met de tijd en acceptatie van nieuwe ontwikkelingen is een vereiste waaraan niemand ontkomt. ‘Stilstaan is achteruitgang’ is een oude bekende kreet die door bijna iedereen nog steeds wordt gebruikt.
Maar zoals zo vaak merkbaar is; bijna geen mens is tegen verandering, maar bijna niemand wil zelf persoonlijk veranderen. Dat zien we dagelijks terug in onze directe omgeving. Het is in feite de ‘ver van mijn bed show’. Het is altijd aan de overkant, in een andere plaats, een ander bedrijf of in een heel ander land.

Struisvogelpolitiek …
… wordt altijd elders uitgeoefend, toch? Maar … het komt nu zeker wel heel dichtbij. Ook dat is een verandering. Iedereen is in de afgelopen jaren hoe dan ook of zelf of wel in zijn of haar directe omgeving geconfronteerd met de harde feiten van de huidige tijd. Direct of indirect heeft een ieder de gevolgen en gevaren van de economische- en kredietcrisis ondervonden.

Achter iedere deur in Nederland (en niet alleen in ons land) zijn op z’n minst mindere tijden voelbaar geworden. Zij die beweren nergens last van te hebben gehad zijn leugenaars of staan buiten ons aardse gebeuren.

Zelf ben ik de afgelopen twee jaar in contact geweest met heel veel mensen die door omstandigheden gedwongen in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen. Werkgever failliet, contract niet verlengd, reorganisatie en vele andere redenen die hieraan ten grondslag liggen.
Ook het MKB waarbinnen ik enorm veel relaties heb, bevestigen dat zij de afgelopen jaren van veel medewerkers gedwongen afscheid moesten nemen, contracten moesten beëindigden en geen nieuwe vacatures meer beschikbaar stelden. Anticyclisch gedrag dus, want zoals altijd hadden zij die medewerkers heel hard nodig.

Win-win situatie
Sinds 2013 ben ik volop bezig om beide partijen bij elkaar te brengen met een andere vorm van samenwerking. Aangezien ik mij bijna volledig richt op sales strategie en commerciële activiteiten is mijn ervaring hiermee dus beperkt tot deze doelgroep maar durf toch te stellen dat dit ook in andere functies en disciplines zal werken.
Veel verkopers/accountmanagers en MKB waren bereid om op ‘no cure no pay’ basis een samenwerking met elkaar aan te gaan. Voordeel voor het bedrijf: geen risico m.b.t. loon- en andere bijkomende kosten en regels.
Voordeel voor de medewerker/verkoopagent: hogere inkomsten na persoonlijk resultaat en niet meer afhankelijk van UWV of soms bijstandsuitkering. Een win-win situatie bij uitstek!

Het zal u niet verbazen dat ik hierdoor bijzonder enthousiast ben geworden en vele mogelijkheden zie voor de toekomst. ‘No cure no pay’ heeft de toekomst! Dat zien we dus nu niet alleen in de sales, maar inmiddels ook binnen de sectoren van makelaars, advocatuur, recruitment en mediation krijgt dit steeds meer aandacht en vorm.

Terecht, oude tijden zijn voorbij, zoals altijd. De toekomst ligt voor ons!

Ooit bedacht men in de jaren ‘50 de regels voor een verzorgingsstaat, de AOW en de pensioenvoorzieningen. Nu weten we inmiddels wel beter.

Ik ben geen helderziende – in tegendeel – maar ik voorspel dat wij in 2030 nagenoeg geen vast loondienstverband meer kennen. Iedereen zal zich dan voor korte of langere tijd met zijn of haar kennis/ervaring en achtergrond verhuren aan het bedrijfsleven. Iedereen wordt in de toekomst een zelfstandige professional.

Herman Meijer

Offertes, vaak het vijfde wiel aan de wagen

Foto Art. HM 12922736-five-wheels

Er gaat vaak heel wat mis in het offertecircuit. Vooral bij de voorbereiding, de behandeling, maar zeker bij de opvolging. Verkopers missen daardoor veel kansen, waardoor het scoringspercentage dramatisch laag is.  

Een offerte kost veel geld en tijd.  Het is daarom van groot belang dat er heel serieus wordt omgegaan met deze materie. De resultaten kunnen duidelijk omhoog. Een goede voorbereiding en analyse is het halve werk. ‘Stuurt u ons maar een offerte’. Met deze vaak loze kreet gaan dagelijks duizenden verkopers aan de slag en denken daarbij weer een nieuwe klant of order te kunnen binnenhalen.

Maar helaas, hoe vaak komt men niet bedrogen uit? Veel kostbare tijd wordt verspild aan dit soort verzoeken van relaties en potentiële klanten, zonder dat er ook maar een redelijke kans van slagen is.

Sterker, vaak is de klant helemaal niet geïnteresseerd om een order te plaatsen, maar wordt de offerte gebruikt (lees – misbruikt) om van de vasthoudende verkoper af te komen. Of het is bedoeld om tarieven uit te spelen tegenover de concurrent. En omdat in de praktijk is gebleken dat de behandeling en vooral de opvolging van offertes zwaar te wensen overlaat, is de kans ook bijzonder groot dat werkelijk serieus bedoelde offertes aan de neus van de leverancier voorbijgaan. Een gedegen en adequate opvolging is daarom van essentieel belang.

Bovendien wordt nogal eens gebruik gemaakt van standaardoffertes. Iedere klant is uniek. Een echte offerte is daarom een persoonlijke bevestiging van een goed en structureel verlopen verkoopgesprek dat aan de offerte is voorafgegaan. Een beknopt rapport van de wensen van de klant met daaraan gekoppeld de geboden oplossing door middel van product of dienstverlening.

Goede offertes kenmerken zich doordat ze alle besproken informatie die de klant op basis van zijn of haar wensen en behoeften heeft gegeven. De klant dient zich in de offerte te herkennen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat maar liefst zeventig procent van uitgebrachte offertes hun doel volledig voorbij schieten. Vaak is dit het gevolg van slecht gekozen taalgebruik of juist onnodig veel informatie.

Als de offerte is uitgebracht dan hoopt men op een order of opdracht. Ruim dertig procent van de offertes wordt afgewezen omdat de voorbereiding niet optimaal is geweest en de informatie, de stijl en inhoud niet aansluiten bij de verwachtingen van de klant. Informatie en voorbereiding zijn de essentiële voorwaarden voor een klant op direct succes en een hoger scoringspercentage. Daarbij hoort een stijl en inhoud van deze tijd die klantgericht is. Oubollige teksten, algemene clichés, hoogdravende taal moeten worden vermeden. Voor zinnen als: ‘Met de meeste hoogachting’ en ‘Vertrouwende u hiermede geheel vrijblijvend van dienst te zijn geweest’, geldt maar één advies: onmiddellijk naar de prullenbak!

Neem de moeite om binnen uw organisatie eens kritisch te kijken naar de voorbereiding, stijl en structuur, maar vooral naar de opvolging van de uitgebrachte offertes. Bepaal het scoringspercentage van dit moment. Gegarandeerd dat dit beter kan. U zult verbaasd zijn over wat de toekomst u – met een betere offertewerkwijze – zal brengen.

Herman Meijer

 

Creommunicatie

Creommunicatie 9396684_s

Wat zeg je?  Ja, Creommunicatie!

Ofwel Creatief Communiceren. De verandering van gesprekstijl aangepast aan de huidige en woelige tijd. Het lijkt er op dat niets meer gaat zoals het ging. Dat alles en iedereen met argusogen terugblikt op een paar zeldzame slechte jaren en niet vooruit durft te denken in vernieuwing.

Vandaar dat ‘creommunicatie’ wellicht kan helpen. Andersom denken, op de stoel van de ander gaan zitten. Wat is de perceptie van hem of haar die tegenover je zit? Wetten, regels, normen en waarden, alles is aan verandering – en wellicht dus ook verbetering – onderhevig. De toekomst ligt zeker niet achter ons.  Mijn persoonlijke en aloude bekende slogan ‘we moeten zorgen dat we morgen niet van gisteren zijn’ wordt steeds meer werkelijkheid en noodzaak. We zijn op weg naar een nieuwe vorm van communiceren, denken en doen. Oude tijden leven alleen voort in herinnering.

Met wie heb je tegenwoordig van doen? Welke vogel is jouw gesprekspartner? Welke liedje zingt hij of zij? En wat is de deun of muziektoon die wordt toegepast?  Dit zijn hele belangrijke facetten geworden binnen het communicatieproces. De oude en wellicht bekende spreuk ‘Elke vogel zingt zoals hij gebekt is’ zal meer dan ooit opgeld doen.

We zien en horen het dagelijks om ons heen. We vernemen het vrijwel iedere dag via het journaal en via andere nieuwsrubrieken. De wereld is meer dan ooit veranderd. Graaicultuur, zelfverrijking, list en bedrog in optima forma.  We leven na de crisis nu eenmaal in een tijd van ‘ieder voor zich en de rest zoekt het maar uit’. Drama? Nee! Jammer? Ja!

‘Er zijn geen problemen, maar er zijn mensen’. Deze spreuk zegt inhoudelijk al genoeg en behoeft geen verdere uitleg.

Ik wens al mijn dierbare vrienden en relaties een fantastisch en vooral gezond 2016.

Herman Meijer