Veilig vrijen in de verkoop

‘Veilig vrijen in de verkoop’ heeft alles te maken met de verandering in de verkoop versus het inkoopproces. Opvallend is dan dat velen hier bijzonder positief op reageren en dit absoluut onderschrijven of er al volop mee bezig zijn. Typerend is ook dat er mensen zijn die zeggen dat het zo’n vaart niet zal lopen.

Deze contradictie is natuurlijk ook terug te vinden in de gehele geschiedenis van de planeet Sales. Heeft de vooruitziender, de visionair altijd gelijk? Nee, natuurlijk niet. Hebben de aan traditie en gemak vastklampende figuren altijd ongelijk? Nee, natuurlijk ook niet. Het is altijd een combinatie van het een met het ander. Maar dat de tijden veranderen en dat wij niet meer kunnen functioneren zoals we in het korte en verre verleden hebben gedaan, is absoluut een vaststaand feit.

De ontwikkelingen gaan snel, vaak sneller dan wij ons dagelijks realiseren. De mens staat in principe open voor positieve ontwikkelingen. Als men iemand op de man af vraagt: ‘Hoe sta je tegenover het veranderingsproces?’, dan zal bijna iedereen reageren in de trant van: ‘Natuurlijk moeten we met onze tijd meegaan’. Maar kijken we vervolgens naar de effectieve aanpassing, dan gebeurt er in feite niet zo gek veel. Eerst maar eens de kat uit de boom kijken is een vaak toegepaste strategie.

En dat laatste is nu net niet de bedoeling. Lees alles over de veranderingen en de wijze waarop wij ons dienen aan te passen aan deze nieuwe tijd. ‘Veilig Vrijen in de Verkoop’ is ook de titel van mijn laatste boek dat hierin zeker duidelijkheid verschaft.

Veel leesplezier.

Herman Meijer